Kjerringråd.org

Når du trenger kjerringråd til hverdagsproblemer..

Gode råd går i arv

 

Det er ingen hemmelighet at internettet har gjort viktigheten av fortellinger og overføring gjennom tradisjon og arv litt mindre i fokus, fordi man kan finne alt på nettet hele tiden. Men det betyr ikke at det er desto like viktig, hvis ikke enda mer viktig enn før, å holde de gode rådene i live. For med et større fokus på industrialisering og det at alt er tilgjengelig hele tiden, så kommer det litt en uting, der vi alle sammen gjør det samme, noe som gjør at vi mister nyansene som er så viktige.

 

Før var det å søke råd og hjelp hos dem man hadde rundt seg i livet sitt den eneste måten man kunne få hjelp på, men i dag er det ikke lenger sånn. For uansett om man skal fjerne en flekk på en genser eller vil lære å investere i aksjer, kan man finne alt på nettet. Det er mange gode råd om alt mulig man kan finne, men en av de tingene vi snakker litt for lite om er økonomi, samtidig som at det å investere i aksjer er noe flere og flere gjør.

 

Gå aktivt inn for å videreføre gode råd

 

For at vi skal kunne beholde all den fantastiske kunnskapen vi har i kulturen vår, er det viktig at vi helt bevisst begynner å ta litt bedre vare på den - så uansett om man er i den generasjonen som skal gi råd videre, eller om man er i den generasjonen som skal ta imot rådene og tipsene, er det viktig at man prøver å ha et bevisst forhold til dette. Det er alt for lett å bare bruke google i stedet for å spørre noen i livet sitt, som kanskje har andre, og kanskje bedre råd enn det du kan finne på nettet.

 

Det er selvsagt mange ting der det finnes nye muligheter og måter å gjøre ting på, som er bedre enn det som eksisterte før, men det er også mange tilfeller der det motsatte er sant, og det faktisk vil gavnet oss alle sammen å høre litt mer på gamle råd som har blitt videreført gjennom generasjoner. Det å kunne holde en kombinasjon av de to i kulturen vår, er akkurat den balansen vi trenger for å ta med oss det beste av fortiden inn i fremtiden og samtidig ha plass til utvikling.

 

Det å ha tillitt til de vi kjenner som har mer erfaring, enten det handler om typiske kjerringråd, råd om investeringer, fisking, husbygging eller hva det nå er, er noe vi ikke må glemme midt oppe i alle de nye mulighetene vi har til å finne ny, moderne kunnskap på nettet, men heller kombinere de to.


Copyrighted content. All Rights Reserved.